Billigere å bruke Brønnøysundregistrene

Fra nyttår ble det billigere å bruke Brønnøysundregistrene.

En kartlegging fra Brønnøysundregistrene viser at gebyrinntektene er høyere enn kostnadene. Derfor kuttes gebyrene og i tillegg blir det gratis å hente ut opplysninger elektronisk.

Prisene for elektronisk tinglysing, elektronisk registrering i Foretaksregisteret og elektroniske kunngjøringer blir satt ned. Gebyrene for papirbaserte tjenester blir justert for prisstigningen fra 2015 til 2016, men er ellers uendret.

Fra 1. januar fjernes også årsavgiften i Frivillighetsregisteret slik at frivillige organisasjoner får lavere avgifter.

– Brønnøysundregistra har mye offentlige data som kan bruket. Jeg er glad for at vi nå kan gjøre tilgjengelig mer data for virksomheter uten at de må betale for det. Det styrker konkurransekraften og gjør det enklere for næringslivet, sier direktør Lars Peder Brekk ved Brønnøysundregistra i en pressemelding.

De nye gebyrsatsene for Brønnøysundregistrene trådte i kraft 1. januar 2016.

Her kan du hente ut opplysninger gratis