Forfatterarkiv: idium

Stor pågang av henvendelser

Stor pågang av henvendelser

Vi har for tiden stor pågang av henvendelser. E-poster blir behandlet fortløpende og alle vil bli besvart, men det kan ta noe tid. Takk for tålmodigheten.

Mesterbrevordningen foran en ny vår

Mesterbrevordningen foran en ny vår

Etter lang tid med politisk dragkamp for å få økt årsavgiften, har vi endelig fått et historisk gjennombrudd. Politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at årsavgiften for 2019 skal økes til kr 1500 slik NHO og LO ba om.

Det kan aldri være feil å lære noe nytt!

Det kan aldri være feil å lære noe nytt!

I LO er vi nå glade og optimistiske for framtiden til mesterbrevordningen! Det er svært positivt at Mesterbrevnemnda får større handlingsrom til å utvikle mesterbrevordningen til det beste for både mestere og potensielle mestere.

Heidi Tveide ny daglig leder

Heidi Tveide ny daglig leder

Heidi Tveide er ansatt som ny daglig leder for mesterbrevordningen. Hun kommer fra stillingen som fagopplæringssjef i Aust-Agder fylkeskommune.

Bedriftene etterspør yrkeskompetanse

Bedriftene etterspør yrkeskompetanse

NHOs kompetansebarometer viser på femte året på rad at bedriftene etterspør fagarbeidere og de med fagskole utdanning, dvs høyere yrkesfaglig utdanning. – Her vil vi minne om mesterbrevet, som også er en høyere yrkesfaglig kvalifikasjon.