Det kan aldri være feil å lære noe nytt!

Det kan aldri være feil å lære noe nytt!

I LO er vi nå glade og optimistiske for framtiden til mesterbrevordningen! Det er svært positivt at Mesterbrevnemnda får større handlingsrom til å utvikle mesterbrevordningen til det beste for både mestere og potensielle mestere.

I LO er vi nå glade og optimistiske for framtiden til mesterbrevordningen! Det er svært positivt
at Mesterbrevnemnda får større handlingsrom til å utvikle mesterbrevordningen til det beste for både mestere og potensielle mestere.
Av Benedikte Sterner, LO
Derfor er det svært positivt at departementet har gitt klarsignal for en årsavgift som står bedre i forhold til hva en moderne ordning krever. Det gjelder blant annet i forhold forenklinger for mesterne, utvidelse av ordningen til å omfatte nye fag og verdsetting av mesterkvalifikasjonen i utdanningssystemet.

LO er ikke overraskende opptatt av gode forhold i arbeidslivet, og at kompetanse spiller en helt avgjørende rolle for å lykkes med konkurranseevne, sysselsetting og god produktivitet. Uten kontroll på disse faktorene blir det rett og slett vanskelig å drive seriøst, og lite å fordele gjennom forhandlinger. Vi ser at useriøse aktører spiser av markedet og skaper dårligere driftsvilkår for de som satser på kompetanse og langsiktige strategier. Det er ikke en utvikling vi ønsker. Fra Los ståsted er mesterbrevet en viktig karrierevei videre for folk som velger utdanning i et yrkesfag. Vi har sammen med NHO vært opptatt av å styrke den yrkesfaglige veien. Nå er tiden inne for å løfte mesterbrevet frem som en viktig kompetanse for arbeidslivet. Vi trenger den fagkompetansen mestrene representerer.

Mesterbrevordningen bidrar til effektiv implementering av nye offentlige standarder og normer for godt håndverk, noe som kommer oss som forbrukere til gode. Det er blitt mer komplisert å lede bedrifter, og det er ikke noe unntak for mesterbedriftene. For den enkelte forbereder mesterbrevet like godt til ulike lederstillinger i en bedrift, som til rollen som etablerer. Dette gjør mesterkvalifikasjonen relevant for arbeidstakere å satse på.

Selv i digitaliseringens tid trenger vi fagkompetanse. Faglig innsikt utgjør forskjellen på om ett produkt er bedre enn et annet. Fagkunnskapen sitter i hodet og den kunnskapen må vi ha med oss videre selv om det er nye digitale verktøy som brukes.

Gjennom LOs utdanningsfond gir vi stadig stipender til medlemmer som søker å bygge på fagkompetansen sin. Det er vi glade for, og LO vil i den nye satsingen bidra til å gjøre Mesterbrev som karrierevei enda bedre kjent blant LO -forbundenes medlemmer.
Andre snakker om det, mens vi gjør det!