Sekretariatet har vært i kontakt med hver av de tre tilbyderne av mesterutdanning, og drøftet hva mesterutdanningen kan bidra med for å avhjelpe situasjonen for fagfolk og bedrifter som rammes av virusutbruddet.

Vi er særlig opptatt av at det legges til rette for at det økte rammetilskuddet til fylkeskommunene for å støtte kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedriftene (BIO-midler) kan brukes også til mesterutdanning. Alle tre tilbydere ønsker å være med på en ekstra innsats nå, og gi bedrifter i mesterfagbransjer over hele landet mulighet til å styrke lederkompetansen sin og satse på gode fagfolk i krevende tider.

Sekretariatet har bedt nemnda om hjelp til å få budskapet ut – både når det samarbeides om krisepakkene nasjonalt, og ikke minst til partene regionalt.

Bedrifter som ønsker å søke BIO-midler og trenger å gjøre avtale med en tilbyder av mesterutdanning kan kontakte
• Folkeuniversitetet v/regionkontorene
• Blimester.com
• Norges grønne fagskole Vea

Vi i sekretariatet vil også gjerne bidra med informasjon om mesterbrevordningen og mesterutdanningen til fylkeskommunene, partene regionalt og andre.