Vi feirer Kvinnedagen og vi teller 2020. Så hvorfor er bare 1 av 10 mestere en kvinne? Det ser vi ingen grunn til. Derfor kommer vi i tiden fremover til å satse på å få flere kvinner til å ta lederutdanning i form av mesterbrev

Kvinnelige mestere finnes, og de er like opptatt som oss av å få flere kvinnelige ledere på banen:

”Jeg tror at å få inn flere kvinner kan bidra til å endre bransjens omdømme”
Bygg- og tømrermester Elisabeth Aases
Les mer om hennes betraktninger her

”Byggebransjen har behov for både flinke jenter og flinke gutter – sammen blir vi best”
Rørleggermester Mari-Ann Amundsen. Les mer om Mari-Anns betraktninger her