Tar over som daglig leder

Tømrermester Steffen Dahlen tok 19. januar over som daglig leder i Norgeshus JOSBygg.

Tømrermester Steffen Dahlen
MESTER: Tømrermester Steffen Dahlen tok 19. januar over som daglig leder i Norgeshus JOSBygg. Dahlen har tidligere vært innleid til Norgeshus JOS-Bygg fra eget firma

Tømrermester Steffen Dahlen tok 19. januar over som daglig leder i Norgeshus JOSBygg. Dahlen har tidligere vært innleid til Norgeshus JOS-Bygg fra eget firma, og ble ansatt som prosjektleder i Norgeshus JOS-Bygg i 2013, og nå to år etter tar han over etter Jon-Olav Sigvartsen som daglig leder i bedriften.

– Det blir spennende å ta over etter Jon-Olav. Jeg er sulten på utfordringer hele tiden så dette gleder jeg meg til. Det er store sko å fylle, men han sitter på den andre siden av gangen her så det skal nok gå greit, sier Dahlen med et smil.

Steffen Dahlen forteller at han ikke var en som likte seg godt på skolen, men vendepunktet kom på videregående, og i 2010 ble han tømrermester.
Jeg er ikke en «skoletype» i det hele tatt, så det er mange som er overrasket over at jeg har kommet dit jeg er i dag.

Interessen endret seg da jeg begynte på videregående. Da fikk jeg drive med det jeg hadde lyst til og da endret det seg fort. I tillegg lærte jeg utrolig mye ved å drive selvstendig. En får et helt annet syn på det en gjør og ikke minst økonomi, forteller Steffen Dahlen, som er svært glad for at han får muligheten til å ta over som daglig leder.

Karrieremulighetene finnes

Dahlen mener at en ikke trenger ikke ta en bachelor eller master for å lykkes, men det kreves en ekstra innsats. Det er Sigvartsen enig i.

– Det handler mye om hvem du er og hvordan du oppfører deg og jobber, hvilke valg du tar og hvordan du velger å opptre i forhold til kompetansen du har. Hos oss ser vi mulighetene i de ansatte vi har.

Det er bare å se på den gnisten som er i vår gjeng, det er helt rått! Det er muligheter til å nå langt. Det å bli tømrer for en som har lyst til å snekre er helt topp, hvor langt du kommer har kun med hvem du er og hvilke valg du tar.

Karrieremuligheter finnes også i yrkesfagene. Steffen har hatt en progresjon som har vært helt unik, og jeg er svært glad for å ha hann på laget og at han nå tar over som daglig leder, forteller Sigvartsen.

Viktig med riktig holdning

– Hvis Steffen ikke hadde hatt den holdningen han har vist, så hadde han ikke fått den muligheten han nå har fått. Han gjør det ekstra som overrasker positivt. Han er et godt eksempel på at du ikke trenger en bachelor for å komme deg fram, men det krever innsats og vilje.

Mange vil hevde at det var enklere å starte for seg selv før, men det er like enkelt å starte for seg selv i dag også.

Det er helt opp til en selv hvor langt en vil nå, sier Sigvartsen. Han legger til at han selv ikke hadde vært der han er i dag hvis han hadde gått den akademiske veien.

– Da tror jeg at jeg hadde jeg blitt middels dårlig i det jeg hadde drevet med, og jeg hadde slettes ikke vært der jeg er i dag. Det handler mye om interesse for det du driver med, sier Sigvartsen.

Fortsetter i bedriften

Sigvartsen skal fortsatt jobbe i firmaet etter at Dahlen nå tar over.

– I utviklingen av en bedrift kan du ikke gjøre alt selv. Det er noen som er bedre enn meg på enkelte områder. Og jeg ser at Steffen er bedre enn meg på å drive en bedrift, så derfor overlater jeg roret til hann.

Jeg skal fortsette som styreleder og jobbe med prosjekter og salg. Jeg skal gjøre akkurat like mye, men jeg skal konsentrere meg mer om salg og å selge enda mer enn før. Hvis jeg skal gjøre alt selv, så rekker jeg ikke å selge det som skal til og å gjøre en god jobb med andre oppgaver.

Dette blir en forandring jeg gleder meg til, og vi får rett person på rett plass. Jeg er engasjert på mange områder utenfor bedriften. Det å bidra i ulike fora gir også en nytteverdi for oss, sier Sigvartsen.

Samarbeid skole næringsliv

Dahlen og Sigvartsen mener et bedre samarbeid mellom skole og næringsliv er viktig for å få opp interessen for yrkesfagene. De har selv et godt og tett samarbeid med skolene i nærområdet.

Dahlen forteller at han er ute på skolene for å møte elevene.

– Vi har to lærlinger i dag og etter møtet med skolene har vi avtalt at vi skal ha fem elever på utplassering til våren. Vi ser det slik at de som er på utplassering hos oss, har noen uker hvor de kan legge inn en god arbeidssøknad.

Gjør de en god jobb vil vi gjøre det vi kan for å ansette dem. Har du gode karakterer, gode holdninger og viser at du er flink til å jobbe får du jobb nesten uansett, avslutter Dahlen og Sigvartsen.