Synliggjør mesterkompetansen – Alle mestere betyr like mye

Synliggjør mesterkompetansen – Alle mestere betyr like mye

Fra tid til annen får sekretariatet i Mesterbrevnemnda spørsmål om retten til å bruke mestertittel og -merke. I forbindelse med utsendingen av årsavgiften har denne problemstillingen aktualisert seg og vi opplever at mange er usikre på reglene for bruken av mestermerke og -tittel.

Det er derfor viktig med en presisering av reglene: Mestermerket kan bare brukes av mesterbedrifter der en mester som har betalt årsavgiften har knyttet mesterbrevet sitt til den aktuelle bedriften.

Når det gjelder mestertittelen er reglene litt annerledes. En mester som betaler sin årsavgift er i sin fulle rett til å profilere mestertittelen og mestermerket på f.eks. visittkortet sitt selv om han/hun jobber i en type bedrift som gjør at han/hun ikke kan knytte mesterbrevet sitt til denne. Vi har for eksempel rørleggermestere som jobber på sykehus og tømrermestere som jobber i det offentlige. Begge steder er kompetansen like nyttig. De aller fleste har fått den jobben de står i nettopp på grunn av mesterkompetansen og derfor bør det være både nyttig og viktig både for deg selv og bedriften å vise fram hvilken kompetanse du har ved å bruke mestertittelen. Dette kan for eksempel være på visittkortet ditt eller når du representerer bedriften i ulike sammenhenger. Bedriften kan også profilere at de har mestere ansatt i ulike stillinger. Det vekker tillit og viser hvor viktig kompetansen er på ulike områder i samfunnet, noe som frem- kommer tydelig i denne tilbakemeldingen fra en offentlig ansatt mester:
«Jeg jobber i offentlig virksomhet og for oss er mesterutdanningen en enorm kompetanseheving særlig i forhold til forståelsen av lov og forskrift, men også i forhold til hva entreprenørnæringen har
å forholde seg til opp mot myndigheter. Det samme gjelder kunnskap om HMS og internkontrollforskriften. For meg har det i hvert fall vært et svært optimalt utbytte og en utdanning jeg har lært svært mye av.»

Uttalelsen viser at samfunnet trenger aktive mestere. Kompetansen deres er ettertraktet og jeg oppfordrer alle mestere til å synliggjøre kompetansen sin ved å bruke mestertittelen aktivt, uavhengig av arbeids- sted. Dette vil også bidra til å gjøre mester- kompetansen mer kjent, anerkjennelsen vil øke og flere vil se nytten av denne i mange ulike jobbfunksjoner.
Leder Mestern nr 2._2019