Det mange lurer på.

Hvilke krav stilles for å få mesterbrev?
For å få utstedt mesterbrev kreves: fag-/svennebrev i et mesterfag bestått eksamen fra mesterutdanningen praksis i faget, enten 2 år etter svenneprøve eller 6 år totalt myndig og fast bosatt i Norge

Når kan jeg begynne på mesterutdanningen?
Du kan begynne på mesterutdanningen når du har bestått fag-/svenneprøven. Før kursstart i faglig ledelse kreves ett års praksis i faget etter avlagt fag-/svennebrev. Ta kontakt med Folkeuniversitetet, Blimester.com eller Norges grønne fagskole – Vea for ytterligere informasjon.

Hvor får jeg informasjon om mesterutdanningen?
For å få informasjon om mesterutdanning kan du ta kontakt med Folkeuniversitetet. Ellers ligger læreplaner og annen informasjon på disse sidene.

Kan annen utdanning bli godkjent som mesterutdanning?
Mesterbrevnemnda kan på visse vilkår gi fritak for mesterutdanningen på bakgrunn av annen relevant utdanning. Søknad om fritak sendes Mesterbrevnemnda skriftlig, vedlagt kopier av vitnemål og attester.

Hvor skal jeg henvende meg for å melde meg på mesterutdanning?
For å melde deg på mesterutdanning tar du kontakt med Folkeuniversitetet.

Er teknisk fagskole godkjent som del av mesterutdanningen?
Når det gjelder spørsmål om fritak for annen utdanning er hovedregelen at en tar kontakt med Mesterbrev. Les mer om godkjente utdanninger her

Hva menes med «praksis i faget»?
Når du søker om mesterbrev skal du også oppfylle lovens krav til praksis, henholdsvis 2 år etter fag-/svenneprøve eller 6 år totalt. For at praksisen skal bli godkjent må den være relevant for faget. For f.eks. tømrerfaget må det kunne dokumenteres at vedkommende har jobbet som utøvende fagarbeider med arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under dette begrepet.

Hvor er nærmeste sted jeg kan gå på kurs?
For å få korrekte opplysninger om dette kan du ta kontakt med Folkeuniversitetet.

Må jeg ha fag-/svennebrev før jeg begynner på kurs?
Ja, for å starte på mesterutdanningen må du ha fag-/svennebrev. Før du kan begynne på faglig ledelse, må du i tillegg ha ett års praksis i faget.

Hvordan skal praksisen min som selvstendig næringsdrivende dokumenteres?
Praksis som selvstendig næringsdrivende kan dokumenteres av revisor, regnskapsfører eller styreleder. Praksisen kan også dokumenteres med næringsoppgave fra de to siste årene. Firmaattest fra Brønnøysundregistrene må alltid vedlegges.

Kan jeg ta mesterutdanningen på nettet?
Ja, det kan du. Du kan starte på bedriftsledelse akkurat når det passer deg og få nettstøttet undervisning, eventuelt i kombinasjon med gruppeundervisning. Det samme gjelder for kursene i faglig ledelse – ta kontakt med Folkeuniversitetet for mer informasjon.

Gir mesterbrev studiepoeng?
Nei. Vi mottar en del henvendelser fra mestere som lurer på om mesterutdanningen gir studiepoeng.

En kort forklaring: Mesterutdanningen gir generelt sett gir ikke uttelling i form av studiepoeng.

Utdanningen defineres ikke som en del av høyere utdanning slik systemet er i dag. Mesterbrevnemnda arbeider kontinuerlig med videreutvikling av mesterutdanningen. I denne sammenhengen samarbeider vi med enkelte høgskoler, med sikte på uttelling i form av studiepoeng.

Fagskolen gir yrkesutdanning ut over fag- eller svennebrev. Utdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Det stilles ingen krav til studiekompetanse ved opptak. En fagskoleutdanning er i større grad direkte koblet til arbeidslivets behov.
Høyere utdanning er all utdanning på høgskoler eller universitet som gir uttelling i form av studiepoeng.

Utdanningen bygger vanligvis på eksamen fra treårig videregående opplæring (studiekompetanse).

Elever som tar yrkesfaglig utdanning, kan skaffe seg studiekompetanse ved å ta allmennfaglig påbygging.

Fagskoleutdanning og høyskoleutdanning har hvert sitt lovverk.