Mesterutdanningen har pr i dag to hovedmoduler som hver avsluttes med eksamen. Bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) som verktøy er innarbeidet i hele utdanningen. For de som mangler elementær kompetanse innenfor Excel, Word og Internett arrangeres et forkurs i IKT. Mesterutdanningen er lagt opp slik at du kan ta utdanningen på deltid over to år ved siden av at du står i jobb. Det legges opp til en kombinasjon av samlinger, selvstudier og/eller nettstudier.

Bedriftsledelse
Dette faget er felles for alle, og går over to semestre. Læreplanen er utarbeidet slik at den sikrer tverrfaglighet og studentene får dratt nytte av sin erfaring fra arbeidslivet. I den forbindelse skal alle ha gjennomført en prosjektoppgave før de kan gå opp til eksamen.

Faget består av tre integrerte deler:
1. Organisasjon og ledelse utgjør det teoretiske grunnlaget for forståelse av hvordan en organisasjon fungerer. Samarbeid mellom mennesker og personlig utvikling i samhandling med andre er viktige stikkord her.
2. Markedsføringsledelse er en viktig del av bedriftens «maskineri». Her analyseres sterke og svake sider for å finne frem til bedriftens konkurransefortrinn og forbedringspotensiale.
3. Økonomistyring skal sikre kontroll med bedriftens kostnader og gir et godt grunnlag for faglig kalkulasjon. I tillegg lærer man budsjettering som grunnlag for bedriftens økonomiske planlegging.
Kunnskap om etikk og lover og regler er sentralt i kurset.

Bedriftsledelse avsluttes med en tverrfaglig, skriftlig eksamen.

Faglig ledelse
Faglig ledelse går over ett til to semestre avhengig av fag. Hovedmålet er å gi en videreføring i de faglige ledelsesoppgavene og emnene som er spesielle for ditt håndverksfag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvar du har og de holdninger du bør ha som mester. Også i faglig ledelse skal en prosjektoppgave gjennomføres.

Faglig ledelse avsluttes med en skriftlig eksamen.

Studiestøtte
Fellesforbundet LO har en stipendordning til de av sine medlemmer som ønsker etterutdanning i sitt fag.

Her finner du aktuelle læreplaner for faget ditt