Til søkere av mesterbrev
På grunn av koronasituasjonen jobber alle i mesterbrev fra hjemmekontor på ubestemt tid. Vi fortsetter å behandle søknader om mesterbrev, men håper på forståelse for at dette vil ta lenger tid enn normalt. Søkere vil høre fra oss så snart søknaden er ferdigbehandlet.
Dersom du har flere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på telefon 23088362 eller på e-post.

For å kunne søke om mesterbrev må du ha

 • fag- eller svennebrev i det mesterfaget du søker mesterbrev i
 • arbeidet som utøvende i faget i minst 6 år eller minst 2 år etter fag- eller svenneprøve (praksisen bør som hovedregel ligge innenfor siste 10-årsperiode) les mer om praksiskravet her
 • bestått mesterutdanningen, eller
  • tilsvarende godkjent utdanning, eller
  • fått innvilget fritak på grunnlag av annen utdanning
 • man kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse

Har du fagutdanning fra andre land enn Norge, les mer om dette her.

Skal du søke om mesterbrev i flere fag, må du sende oss en søknad for hvert fag og betale behandlingsgebyr for hver søknad.

Mesterutdanning

Har du mesterutdanning fra Folkeuniversitetet, Blimester.com eller Norges grønne fagskole – Vea, må du ha bestått eksamenene med karakteren D eller bedre. Søk om mesterbrev (PDF).

Andre godkjente utdanninger

Har du utdanning fra Fagskolen, Norges grønne fagskole – Vea, NEAK – med flere – les dette først.

Her finner du søknadsskjemaet (PDF)

Fritak for mesterutdanningen

Du kan søke om fritak for hele eller deler av mesterutdanningen med bakgrunn i annen utdanning, det vil si utdanning som ikke er nevnt ovenfor i avsnittet om Andre godkjente utdanninger.

Det stilles følgende krav:

 • Utdanningen må i grove trekk samsvare med mesterutdanningen når det gjelder nivå og faglig innhold, jevnfør  læreplanen i det aktuelle faget.
 • Utdanningen må som hovedregel gi lederkompetanse, og omfatte etablererkunnskap.
 • Eksamen må være bestått med karakteren D eller bedre i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget. I fag hvor det avlegges eksamen er det eksamenskarakteren som gjelder.
 • Utdanningen må som hovedregel ikke være eldre enn 10 år på det tidspunktet det søkes om mesterbrev.

Søk om godkjenning av annen utdanning i stedet for mesterutdanning (PDF).

Har du allerede fått fritak og skal søke om mesterbrev, bruk eget søknadsskjema (PDF).

Realkompetanse

Du kan søke om mesterbrev på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse er all kompetanse du har tilegnet deg gjennom arbeid, utdanning, kurs eller på annen måte som utøver og leder i faget ditt.

Her finner du mer informasjon.

Søk om mesterbrev (PDF).

Mesterbrev fra annet land

Har du mesterbrev fra et annet land er det mulig å søke om norsk mesterbrev.
Søk om mesterbrev (PDF).

Tips til sist: Skriv på hvem som er avsender, slik at konvolutten kan finne hjem om den kommer på avveie.