Fritak for mesterutdanningen

Du kan søke om fritak for hele eller deler av mesterutdanningen med bakgrunn i annen utdanning, det vil si utdanning som ikke er nevnt ovenfor i avsnittet om Andre godkjente utdanninger.

Hvem kan søke?

Det stilles følgende krav:

    • Utdanningen må i grove trekk samsvare med mesterutdanningen når det gjelder nivå og faglig innhold.
    • Utdanningen må som hovedregel gi lederkompetanse, og omfatte etablererkunnskap.
    • Eksamen må bestås med karakter D eller bedre i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget. I fag hvor det ikke avlegges eksamen må standpunktkarakteren tilfredsstille karakterkravet. Dersom eksamen våren 2020 ble avlyst i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget, vil standpunktkarakteren legges til grunn også i disse fagene.
    • Utdanningen må som hovedregel ikke være eldre enn 10 år på det tidspunktet det søkes om mesterbrev.
Hvordan sende søknad?

Fyll ut søknaden …

Personvern og cookies