Smakfull konferanse

Smakfull konferanse

Mesterbrevnemndas fungerende daglig leder André Kristiansen var tilstede på Landsforeningen for Restaurant- og matfag. Arrangementet ble avholdt på Scandic Park Sandefjord 13–14. mai i år.

Dette er landets største konferanse for dem med interesse for kompetanse og rekruttering til mat- og måltidsfagene. Landskonferansen for Restaurant- og matfag samler rådgivere, karriereveiledere, faglærere, opplæringskontorene og alle andre med interesse for restaurant- og matfagene, for kunnskapsdeling og faglig påfyll om aktuelle temaer.

Årets hovedtemaer var effektiv rekruttering, fullføring og livslang læring i mat- og måltidsbransjen. Fungerende daglig leder i Mesterbrevnemnda, André Kristiansen orienterte om mesterbrevordningen og mulighetene for karriereutvikling og faglig utvikling som mesterbrevordningen gir for dem som velger en utdanning innenfor matfagene.

Måltidene var tilberedt av lokale Restaurant- og matfagelever og Juniorkokkelandslaget.

Les mer her: www.nhoreiseliv.no/hva-skjer/2024/q2/Landskonferansen-for-restaurant-og-matfag-2024/