Skal du søke om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse?

Mesterbrevnemnda har det siste året lagt om til elektronisk søknad for ordinære søknader om mesterbrev.   

Mesterbrevnemnda har det siste året lagt om til elektronisk søknad for ordinære søknader om mesterbrev. 

 

Nå legger vi til rette for at også de som søker om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse skal kunne gjøre det ved å sende inn sin søknad gjennom vår elektroniske søknadsportal på www.mesterbrev.no . 

 

På bakgrunn av denne overgangen stenger vi nå for mottak av søknader via normal postgang og/eller e-post fra mandag 13. desember. Søknader som sendes etter dette vil bli returnert til søker. 

 

Mesterbrevnemnda tar sikte på at den elektroniske søknadsportalen for realkompetansesøknader blir tilgjengelig i løpet av februar.