Sesongarbeidere, ferievikarer – hvordan rapportere?

Arbeidstakere som bare jobber i perioder/sesonger skal som regel registreres med arbeidsforhold bare i de månedene de er i arbeid, skriver Altinn i et informasjonsskriv på sine nettsider.

Sett sluttdato når sesongen/oppdraget er over
Du bør rapportere sluttdato når sesongen/oppdraget er over, selv om personen skal jobbe for deg igjen ved en senere anledning. Eneste unntak er om personen skal starte en ny arbeidsperiode hos deg innen de neste 30 dager – da kan arbeidsforholdet holdes åpent så lenge.

Ved å sette sluttdato for sesongarbeiderne, har du ikke lenger plikt til å sende a-melding hvis du ikke har andre ansatte eller utbetalinger.

Hvorfor er det viktig å avslutte arbeidsforholdet?
Når du rapporterer start og slutt for hver arbeidsperiode, viser Aa-registeret når sesongarbeideren faktisk har arbeidet hos deg. Aa-registeret er et grunnlagsregister for mange brukere, og det er viktig at det er korrekt. For eksempel beregnes premien for avtalefestet pensjon og obligatorisk tjenestepensjon ut fra antall arbeidsforhold i Aa-registeret.

Så lenge sesongarbeideren står med et arbeidsforhold i Aa-registeret, har du ansvar og plikter etter blant annet arbeidsmiljøloven, som arbeidsgiveransvar, sykefraværsoppfølging mm. Riktig rapportering gjør at ansvaret blir korrekt avgrenset.

Ny sesong = nytt arbeidsforhold
Pass på å opprette et nytt arbeidsforhold med ny startdato og ny arbeidsforholdsID for arbeidstakeren ved neste oppdrag/sesong. Hvert arbeidsforhold skal holdes adskilt med unik arbeidsforholdsID.

Hva skjer om du ikke setter sluttdato?
Er ikke arbeidsforholdet avsluttet, må du sende a-melding hver måned. Du har ansvar og plikter overfor arbeidstaker etter blant annet arbeidsmiljøloven så lenge du ikke har meldt sluttdato, selv om arbeidstakeren ikke jobber hos deg.

Vær oppmerksom på at denne type rapportering kan skape problemer med ytelser fra NAV, særlig om sesongarbeideren har arbeidsforhold hos andre arbeidsgivere. Siden Aa-registeret viser feil datoer, kan det føre til behov for henvendelser fra NAV sin side.

Premien for avtalefestet pensjon og obligatorisk tjenestepensjon kan også bli for høy, siden den baseres på antall aktive arbeidsforhold i Aa-registeret.