Presisering om nye byggeregler og bortfall av lokal godkjenning

Mesterbrevnemnda mener i denne pressemeldingen at mesterkvalifikasjonen bør gi godkjenning for å få ansvarsrett i tiltaksklasse 3 for utførende oppdrag for mesterfagene i byggenæringen.

Noen mesterbedrifter er rammet av utilsiktede virkninger av de nye reglene (ekstern lenke).

Samtidig har de nye reglene allerede fordeler for mesterbedriftene.

Mesterbedrifter berørt av endring av byggereglene

Vi i Mesterbrevnemnda er kjent med at flere mesterbedrifter er berørt av de nye byggereglene gjennom bortfall av lokal godkjenning (ekstern lenke).

Vi noterer også at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har erkjent at endring av byggereglene har fått en del utilsiktede negative konsekvenser.

Sentral godkjenning, en fordel for mesteren

Det er positivt at det i sentralgodkjenningsordningen tas hensyn til praksis. Her jobber Mesterbrev og DiBK i samme retning for å anerkjenne den kompetanseutviklingen som skjer på arbeidsplassen.

På enkelte områder gir de nye reglene også fordeler for mesterbedrifter.

Små bedrifter må få tilgang til store prosjekter

Det er spesielt viktig for oss å følge opp at mesterbedriftene får tilgang, også til de store prosjektene.

Mesteren har en lederkompetanse som kan brukes i mange typer virksomheter og på ulike nivåer.

Mesterbrevnemnda mener at mesterkvalifikasjonen bør gi godkjenning i tiltaksklasse 3 for utførende oppdrag for mesterfagene i byggenæringen.

For mer informasjon, kontakt daglig leder for Mesterbrev, Johanne Wulfsberg-Gamre.

LES OGSÅ: