I medhold av mesterbrevloven § 4, jf. kgl. res. 28. januar 2000, har Nærings- og fiskeridepartementet oppnevnt ny klagenemnd for perioden 2019 t.o.m. 2022.

Som leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer i klagenemnda har NFD oppnevnt:

Førsteamanuensis dr. juris –  Erik Friis Fæhn- leder NFD
Elisabeth Berger – varamedlem NFD

Karl Gunnar Kristiansen– nestleder KD
Anne Katrine Kaels – varamedlem KD

Kristin Mulleng Sezer – medlem LO
Arvid Eikeland– varamedlem LO

Kjersti Grindal– medlem NHO
Jan Kristian Pettersen varamedlem NHO