Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring ble vedtatt av Stortinget 20. juni 1986 og trådte i kraft 15. januar 1987. Loven "avløste" Håndverksloven som på det tidspunkt mer eller mindre hadde utspilt sin rolle. Håndverksloven gjaldt bare i et fåtall kommuner, noe som førte til at forholdene for den næringsdrivende ble ulike fra landsdel til landsdel og fra kommune til kommune.

Ved innføring av Lov om mesterbrev fikk vi regler som var enklere å håndheve på en del av de områder som tidligere hadde vært problematiske. Dette gjaldt blant annet urettmessig bruk av mestertittel og mesterlogo og regler for tilbakekalling av mesterbrev.

Samtidig med at Lov om mesterbrev ble innført ble det også utviklet en helt ny mesterutdanning.

Det som er viktig med den nye loven er at den gir mestertittelen lovbeskyttelse slik at bare de med gyldig mesterbrev har rett til å bruke tittelen mester. Videre åpner den for at nye fag kan søke seg inn. Derav navnet «…i håndverk og annen næring».

Da loven ble innført var det 44 fag som ble lagt inn under ordningen. I dag er det 73 fag under ordningen.