Sekretariatet står for det daglige arbeidet med mesterbrevordningen.

Arbeidet skjer på grunnlag av de rammer og planer som Mesterbrevnemnda har vedtatt. Sekretariatet gir først og fremst service til mestere og informasjon til de som vil vite mer om mesterbrevordningen.

Dette gjør Mesterbrev :

 • holder orden på mesterregisteret med rundt 17 000 aktive mestere i over 70 fag
 • administrerer mesterordningen på vegne av Mesterbrevnemnda
 • er ansvarlig for mesterutdanningen
 • behandler søknader om mesterbrev
 • behandler urettmessig bruk av mestermerket og mestertittel
 • behandler klagesaker på mestere
 • utvikler mesterutdanningen
 • utgir fagbladet Mestern
 • markedsfører mesterbrevordningen
 • informerer elever og svenner eller fagarbeidere om mesterbrevordningen
 • hjelper mesterne med markedsføringstiltak
 • www.mesterbrev.no
 • www.mesterregisteret.no

Sekretariatet:

Sentralbord: 23 08 83 62

Heidi Tveide
Daglig leder
E: heidi.tveide@mesterbrev.no

Roger Nyborg
Informasjonsansvarlig og redaktør
E: roger@mesterbrev.no

Anne Kirsti Sandberg Felldal
Fagsjef kompetanse
E: annekirsti@mesterbrev.no

Hilde Brodahl
Seniorrådgiver
E: hilde@mesterbrev.no

Evelyn Harlem
Kompetanserådgiver
E: evelyn@mesterbrev.no

Matthias Pfisterer
Kompetanserådgiver
E: matthias@mesterbrev.no

Grete Ritlef
Rådgiver
E: grete@mesterbrev.no

Tone Frækeland
Rådgiver
E: tone@mesterbrev.no

 

Personvernombud i Mesterbrevnemnda
Roger Nyborg
roger@mesterbrev.no