Sekretariatet står for det daglige arbeidet med mesterbrevordningen.

Arbeidet skjer på grunnlag av de rammer og planer som Mesterbrevnemnda har vedtatt. Sekretariatet gir først og fremst service til mestere og informasjon til de som vil vite mer om mesterbrevordningen.

Hvilke oppgaver har vi:

  • administrerer mesterbrevordningen på vegne av Mesterbrevnemnda
  • utvikling og vedlikehold av mesterregisteret
  • kontinuerlig utvikling og oppdatering mesterutdanningen
  • Behandling av søknader om mesterbrev
  • oppføling av ulovlig bruk av mestermerket og mestertittel
  • oppfølging av klagesaker på mestere
  • utgivelse av magasinet Mestern
  • markedsføring av mesterbrevordningen
  • studieveiledning og rekruttering

Sekretariatet

Sentralbord: 23 08 83 62

Heidi Tveide
Daglig leder
Mob.:945 21 835
E-post: heidi.tveide@mesterbrev.no

Roger Nyborg
Informasjonsansvarlig og redaktør
Mob.: 915 66 288
E-post: roger@mesterbrev.no

Anne Kirsti Sandberg Felldal
Fagsjef kompetanse
Mob.: 997 22 732
E-post: annekirsti@mesterbrev.no

Hilde Brodahl
Seniorrådgiver
Mob.:930 23 230
E-post: hilde@mesterbrev.no

Evelyn Harlem
Kompetanserådgiver
Mob.: 480 33 090
E-post: evelyn@mesterbrev.no

Matthias Pfisterer
Kompetanserådgiver
Mob.: 959 64 013
E-post: matthias@mesterbrev.no

Grete Ritlef
Rådgiver
Mob.: 979 51 118
E-post: grete@mesterbrev.no

Tone Frækeland
Rådgiver
Mob.: 954 77 072
E-post: tone@mesterbrev.no

Ali Erdogan
Konsulent
Mob.:968 09 041
E-post: ali@mesterbrev.no

Personvernombud i Mesterbrevnemnda
Roger Nyborg
E-post: roger@mesterbrev.no