Nominer din kandidat til Byggenæringens klimapris

Nominer din kandidat til Byggenæringens klimapris

Byggenæringens klimakonferanse går av stabelen i Oslo Rådhus 29. november. Under konferansen skal også Byggenæringens Klimapris deles ut. Fristen for å nominere aktuelle kandidater er satt til 23. september.

I kriteriene heter det at prisvinneren skal initiere innovasjon, og bidra til utviklingen av praktiske verktøy og løsninger for å redusere bygg- og anleggsnæringens klimaavtrykk. Prisen er satt til kr. 250.000 og den er etablert av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO).

Kandidater til prisen kan være enkeltpersoner, avgrensede miljøer eller bedrifter som gjennom sitt arbeid har utviklet produkter, maskiner/verktøy eller metoder og løsninger som kan bidra til å redusere byggenæringens klimaavtrykk gjennom deling og bred anvendelse.

Kandidater til å motta prisen avgrenses ikke av bransjetilhørighet. I tillegg til entreprenører kan for eksempel arkitekter, rådgivere, byggevareprodusenter, grundere og private byggherrer søke. Det samme kan forskere, forskningsmiljøer og studenter. Kandidater må være etablert i Norge.
Nominasjonen skal sendes inn til ohy@eba.no

Du kan lese mer om prisen og hvordan du nominerer kandidater her