Mesterbrev jobber aktivt mot ulovlig bruk av mestermerket og mestertittelen.

Mestertittelen og mestermerket blir av enkelte bedrifter tatt i bruk uten at bedriften har en aktiv mester ansatt.

Lov om Mesterbrev (jfr. §1. 3.) har klare bestemmelser om hvem som kan kalle seg mester og benytte mestermerket.

Du må ha fått tildelt mesterbrev og ha betalt den årlige avgiften (jfr. §5 i mesterbrevloven).

Den som urettmessig (forsettelig eller uaktsomt) benytter logoen eller tittelen kan ifølge loven straffes med bøter (Jfr. § 1.6.).

1.1.2009 ble det er vedtatt en endring i mesterbrevloven og tilhørende forskrift som gir Mesterbrevnemnda myndighet til å håndheve bestemmelsene om korrekt bruk av mestermerke og mestertittel. Mesterbrevnemnda kan derfor ilegge overtredelsesgebyr til bedrifter som ulovlig markedsfører seg som mesterbedrift, jfr. § 1.4 og mesterbrevforskriften § 6.

Mesterbrev samarbeider med Statens innkrevingssentral om innkreving av overtredelsesgebyrer. Gebyrene er lovbestemt oppad til kr 15 000.

Har du tips om ulovlig bruk av mestertittel eller mestermerket kan du sende dette med dokumentasjon til post@mesterbrev.no.

For mer informasjon, ta kontakt med Tone Frækeland på telefon 23 08 83 65.