Når du kontakter våre mestere kan du forvente å få informasjon om rutiner som ivaretar smittevernet. Mesterne skal følge rådene fra sine bransjeorganisasjoner for å ivareta din sikkerhet og egen sikkerhet.

Vi i Mesterbrevnemnda har ellers følgende generelle anbefalinger for deg som kunde:

  • Befaringer bør gjennomføres digitalt dersom mulig.
  • Spør om firmaets smittevernrutiner og vær forberedt på å få spørsmål om sykdom og karantene i boligen din.
  • Bli enige om rengjøring før og etter endt arbeid.
  • Vær bare en person til stede når håndverkeren ankommer.
  • Unngå fysisk kontakt og håndhilsing.
  • Hold anbefalt avstand under arbeidet eller opphold deg et annet sted.

Bransjeorganisasjonenes egne rutiner finner du her:

www.byggmesterforbundet.no www.bnl.no
www.rornorge.no