Klikk på det enkelte faget for å få opp læreplanen.

Det er vedtatt ny læreplan i Bedriftsledelse som erstatter den tidligere læreplanen i Etablering og ledelse. Læreplanen i Bedriftsledelse gjelder for alle studenter som begynner på mesterutdanningen fra og med høsten 2015, og kan lastes ned her.
Byggfag Estetiske fag Verkstedhåndverksfag
Anleggsgartner
Byggtapetserer
Feier
Glassfaget
Ventilasjons- og
blikkenslagerfaget
Kulde- og
varmepumpemontør
Maler
Murer
Rørlegger (ikke industrirørlegger)
Steinfaget
Stillasbygger
Taktekker
Tømrer
Blomsterdekoratør
Bunadtilvirker
Buntmaker
Dame- og herrefrisør
Damefrisør
Fotograf
Frisør
Herrefrisør
Håndvever
Kjemisk renser
Kjole- og draktsyer
Kostymesyer
Maskør- og
parykkmaker
Seilmaker
Skomaker
Skredder
Strikker
Tekstilrenhold
Børsemaker
Filigranssølvsmed
Finsteinhugger
Forgyller
Gipsmaker
Gravør
Gullsmed
Hjul- og
karosserimaker
Hovslagerfaget
Instrumentmaker
Låsesmed
Pottemaker
Smed
Sølvsmed
Tanntekniker
Urmaker
Næringsmiddelfag Grafiske fag Møbel- og trefag
Baker
Butikkslakter
Institusjonskokk
Kjøttskjærer
Kokk
Konditor
Pølsemaker
Slakter
Bokbinder
Håndbokbinder
Mediegrafiker
Trykkerfaget
Profileringsdesignfaget
Tredreier
Kurvmaker
Møbeltapetserer
Porteføljemaker
Salmaker
Snekker
Treskjærer
Trevare- og møbelsnekker
Bilfag
Bilmekaniker, lette kjøretøy
Bilmekaniker, tunge kjøretøy
Bilskadereparatør
Billakkerer
Reservedelsekspeditør
Motorsykkelmekaniker
Hjulutrustningsreparatør