Tradisjonelle mesterfag med framtid. Hva med å skape vakre møbler som møbeltapetserer eller hvorfor ikke bli salmaker og restaurere veteranbiler innvendig? Dette er yrker som krever et godt håndlag. Møbel- og trefagene er varierte og i tiden. Det er i alt syv mesterfag som springer ut fra denne gruppen, du kan bli alt fra kurvmakermester til salmakermester.

Kurvmakermester: Kurvmakeren lager og reparerer ulike kurvprodukter som kurver, møbler og andre flettede gjenstander. Som kurvmaker kommer du i kontakt med materialer som for eksempel pil, manilla og rotting.

Møbelsnekkermester: En møbelsnekker er en som produserer møbler, trevarer og innredninger. Møbelsnekkeren er involvert fra skissetegning til utvikling av det ferdige produktet. Noen møbelsnekkere utfører også restaureringsarbeid.

Møbeltapetserermester: Møbeltapetserer reparerer og restaurerer gamle polstrede møbler og stopper om nye møbler. Søm av puter og gardiner kan også inngå i arbeidet. Som håndverker må du både ha kunnskap om ulike stilperioder og kjenne til konstruksjoner av møbler samt ulike materialer. Det er også viktig å kunne veilede kunder.

Salmakermester: Salmakere produserer, reparerer og vedlikeholder bilseter, seletøy, ridesaler, kofferter, vesker og liknende. Salmakeryrket innebærer arbeid med blant annet skinn, lær, kunstskinn, duk og lerret.

Tredreiermester: Tredreieren lager produkter og enkeltdeler i tre ved hjelp av en dreiebenk og ulike dreiejern. Tredreiere reparerer og restaurerer ofte møbler, men jobber også med bruksting som boller, fat eller leketøy. Tredreieren bruker tegninger eller lager kopier av originale deler til dette.

Treskjærermester: Treskjæreren former, restaurerer, rekonstruerer og utsmykker treprodukter med utskjæringer. Treskjæreren bruker hovedsakelig treskjærerjern til å lage alt fra små bruksgjenstander til møbler og kirkeutsmykning. Treskjærere skjærer oftest i tradisjonelle stilarter som barokk, rokokko, dragestil eller dyreornamentikk, men lager også egne uttrykk.

Trevaresnekkermester: Trevaresnekkeren lager treprodukter som dører, vinduer, trapper og innredninger til kjøkken og bad. Snekkerfaget er et tradisjonsrikt fag der det brukes både tradisjonelle håndverksteknikker og arbeid med maskiner og automatiserte verktøy.