Klar for hele verden som arbeidsplass? Disse mesterfagene blir stadig mer internasjonale. Her er det gode utsikter på arbeidsmarkedet. Med fagbrevet i lomma kan du ta mesterbrevet og bli enda mer ettertraktet som kokkmester. Helt Chef med andre ord! Finn ut mer om de i alt åtte matfagene som leder fram til mesterbrevet.

Bakermester: Som baker lager du gjærdeiger til forskjellige brød- og kakeprodukter. Arbeidet gjøres enten manuelt eller ved bruk av maskiner. Bakeren jobber gjerne om natta eller svært tidlig, slik at bakverket er klart når dagen starter.

Mester i butikkslakterfaget: Butikkslakteren jobber i ferskvaredisken med å bearbeidede kjøttproduktene, deriblant tilskjæring og finstykking av kjøttråvarer til salg i butikk og ferdigstille produkter til restauranter.

Mester i institusjonskokkfaget: En institusjonskokk er en kokk som arbeider på store institusjoner hvor det er lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat. Slike institusjoner kan være sykehus, Forsvaret, eldresentre, fengsler og lignende.

Mester i kjøttskjærerfaget: Kjøttskjærerens skjærer ned skrotten til ferdige råvarer for videre produksjon eller salg, som fileter, biffer og andre kjøttstykker. Arbeider er for det meste manuelt, med kniven som det viktigste arbeidsredskap, men med god hjelp av automatisk løfte- og tilbringerutstyr.

Kokkemester: Kokker tilbereder mat og gjør den klar for servering. Arbeidet må foregå raskt og kokker jobber ofte under høyt tidspress. Kokker må også ta hensyn til eventuelle allergier og dietter.

Kondidtormester: Konditor er et kreativt yrke, og pynting og sammensetning av kaker og konfekt er konditorens spesialfelt. Konditoren må ha estetisk sans og ha sans for å arbeide nøyaktig.

Pølsemakermester: Som pølsemaker jobber du i hovedsak med produksjon av alle typer pølser, kjøttpålegg, posteier, spekemat og andre produkter med kjøtt som råstoff. Pølsemakeren kan også arbeide i kjøttdisker, og en del av hverdagen innebærer da salg og kundeveiledning.

Slaktermester: Som slakter tar du imot dyret på slakteriet og er med på hele prosessen med avlivning. Denne ender med at den ferdige skrotten sendes videre i produksjonskjeden. Slakteren legger grunnlaget for kvaliteten i alle videre ledd av kjøttproduksjonen fra båsen til bordet.