Et fagområde i sterk endring. Liker du design og å jobbe med informasjonsteknologi og digitale medier? De grafiske fagene har endret innhold de siste årene og fagene har blitt digitalisert. Med mesterkompetanse innen disse fagene er du også i stand til å sikre deg ny og framtidsrettet kunnskap. Finn ut mer om de fem grafiske fagene som leder fram til mesterbrevet.

Bokbindermester: Bokbinderen innbinder trykksaker som oftest bøker. Det kan også være restaureringsarbeid. Arbeidet gjøres ved bruk av ulike maskiner og i enkelte tilfeller for hånd.

Håndbokbindermester: Håndbokbindere reparerer og restaurerer bøker, og binder bøker, protokoller og hefter sammen. Håndbokbindere produserer også permer og albumer. Ved hjelp av papir, papp, kartong og skinn kan en håndbokbinder lage en mengde produkter.

Mediegrafikermester: En mediegrafiker jobber med visuell kommunikasjon. De fleste jobber med elektronisk formidling, og mediegrafikeren arbeider med lyd og videoeffekter.

Profileringsdesignermester: Som profileringsdesigner lager og monterer du profileringsprodukter og skilt ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser. Ofte deltar du i hele prosessen fra idé og bearbeiding til ferdig produksjon og montering.

Grafisk trykkermester: En grafisk trykker jobber i et trykkeri med trykking av blant annet aviser, bøker, reklamemateriell og emballasje. Trykkfaget går ut på å reprodusere tekst og bilder i store opplag. Trykkingen skjer som oftest på papir, med bruk av trykkmaskiner.