Mesterbrevnemnda har ansvaret for forvaltning og utvikling av mesterkvalifikasjonen i Norge. Mesterkvalifikasjonen er en formell, høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon. Mesterbrevnemnda forvalter et offisielt register med oversikt over alle godkjente mestere og mesterbedrifter. Les mer

Kvalifikasjonen skal:
* sikre etablering og sunn drift av mesterbedrifter
* sikre status og styrke rekruttering og opplæring i mesterfagene
* ivareta forbrukernes interesser
Man kan bli mester i 63 ulike yrkesfag.
Mesterkvalifikasjonen er hjemlet i Mesterbrevloven med tilhørende forskrifter og hører inn under Nærings- og fiskeridepartementet.