Mesterbrevnemnda 2019-2022

Aksel Hagen gjenoppnevnt som leder av Mesterbrevnemnda for perioden 2019 til og med 2022.

Næring- og fiskeridepartementet har oppnevnt ny Mesterbrevnemnd for perioden 2019 t.o.m. 2022.

Som leder, medlemmer og varamedlemmer i mesterbrevnemnda oppnevnes:

Aksel Hagen, leder NFD

Jørgen Leegaard – medlem NHO
Eva Katrine Moi Skøie – varamedlem NHO Ny

Gry Benedikte Sterner – medlem LO
Edvard Eidhammer Sørensen – varamedlem LO Ny

Lise Ramsøy – medlem SRY (NHO)
Jan Erik Feness – varamedlem SRY (NHO)

Jens Petter Hagen – medlem SRY (LO)
Janne Ottersen Fraas – varamedlem SRY (LO)