Mesterutdanningen består av tre fagområder: bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning.

  1. Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene
  2. Faglig ledelse er felles for den enkelte faggruppen
  3. Faglig fordypning er tilpasset det enkelte mesterfaget

Læreplaner finner du her:

Byggfag

Læreplan i faglig ledelse

Læreplaner i faglig fordypning:

Bilfag

Faglig ledelse i:

Faglig fordypning – mesteroppgave (PDF)

Verkstedhåndverksfag

Faglig ledelse i:

Faglig fordypning – mesteroppgave (PDF)

Møbel- og trefag

Faglig ledelse i:

Estetiske fag

Faglig ledelse i:

Faglig fordypning – mesteroppgaven (PDF)

Matfag

Faglig ledelse i:

Faglig fordypning – mesteroppgaven (PDF)

Grafiske fag

Faglig ledelse i:

Faglig fordypning – mesteroppgaven (PDF)