Mesterutdanningen består av tre fagområder: bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning i lærefag.

  1. Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene
  2. Faglig ledelse er felles for den enkelte faggruppen
  3. Faglig fordypning i lærefag er tilpasset det enkelte mesterfaget

Læreplanen din finner du her:

Byggfag

Faglig ledelse og fordypning i lærefag:

Bilfag

Faglig ledelse i:

Faglig fordypning – mesteroppgave (PDF)

Læreplaner gjeldende fra høsten 2016:

Verkstedhåndverksfag

Faglig ledelse i:

Faglig fordypning – mesteroppgave (PDF)

Møbel- og trefag

Faglig ledelse i:

Faglig fordypning – mesteroppgave (PDF)

Estetiske fag

Faglig ledelse i:

Faglig fordypning – mesteroppgaven (PDF)

Matfag

Faglig ledelse i:

Faglig fordypning – mesteroppgaven (PDF)

Grafiske fag

Faglig ledelse i:

Faglig fordypning – mesteroppgaven (PDF)