Nyheter

Nytt nummer av Mestern

Nytt nummer av Mestern

Siste nummeret av Mestern i 2015 er på vei ut til våre lesere. Hvis du vil lese en pdf av bladet, kan du gjøre det her.

Taktekkerfaget blir tak- og membrantekkerfaget

Taktekkerfaget blir tak- og membrantekkerfaget

Mesterbrevnemnda vedtok på sitt møte 12. oktober å endre fagbetegnelsen for Taktekkerfaget til Tak- og membrantekkerfaget i forskrift om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring. Endringen har trådt i kraft.

Moser mot underernæring

Moser mot underernæring

Når den som ikke klarer å tygge eller svelge skal ha næringsrik mat, da må det til en pølsemakermester.

Mestern nr 2-2015

Mestern nr 2-2015

Mestern nr 2 sendes i disse dager ut til våre lesere, men du kan allerede nå ta en sniktitt i pdf-versjonen.

Nye forskrifter til mesterbrevloven

Nye forskrifter til mesterbrevloven

Mesterbrevnemnda vedtok på sitt møte i april tre nye forskrifter til lov om mesterbrev i håndverk og annen næring. Forskriftene gjelder søknad om mesterbrev med bakgrunn i annen utdanning i stedet for mesterutdanningen, realkompetanse og mesterkvalifikasjon fra andre land.