Framsidemeny

Vi har ingen tilknytning til Mesterbedrifter.no! 

Vi har ingen tilknytning til Mesterbedrifter.no! 

Vi har mottatt et stort antall klager på varsler om fakturaer fra Mesterbedrifter.no (NSN AS). Mange har meldt hit at de ikke mener å ha et avtaleforhold med Mesterbedrifter.no som tilsier at de skal motta fakturaer.