Heidi Tveide ny daglig leder

Heidi Tveide ny daglig leder

Heidi Tveide er ansatt som ny daglig leder for mesterbrevordningen. Hun kommer fra stillingen som fagopplæringssjef i Aust-Agder fylkeskommune.

Heidi Tveide er ansatt som ny daglig leder for mesterbrevordningen. Hun kommer fra stillingen som fagopplæringssjef i Aust-Agder fylkeskommune. – Vi er svært glad for at Heidi takket ja til stillingen som daglig leder i sekretariatet. Hennes kompetanse og erfaring vil komme godt med i det arbeidet vi skal gjøre framover, sier leder av Mesterbrevnemnda Aksel Hagen.

– Trepartssamarbeidet om mesterbrevordningen, som består av Nærings- og fiskeridepartementet, NHO og LO, er nå tydelige på at det skal satses på mesterbrevordningen framover. Vi er derfor svært fornøyde med at vi får Heidi med på laget, og vi gleder oss sammen med henne til å ta fatt på utviklingsarbeidet som følger av denne satsingen, sier Hagen.

Heidi Tveide har mange års erfaring fra yrkesfagområdet i Aust-Agder fylkeskommune. Hun har lang fartstid som leder og erfaring fra kompetanseutvikling på yrkesfagfeltet og fra politikken.
– Jeg gleder meg til å tiltre stillingen, og det er en ære å bli gitt denne tilliten. Jeg håper min tidligere erfaring både fra privat og offentlig sektor samt mitt hjerte for fag- og yrkesopplæringen skal bidra til å bringe mesterbrevordningen videre i ønsket retning, sier påtroppende daglig leder Heidi Tveide.