H. M. Dronningen utnevnt til Æreshåndverker 2022

H. M. Dronningen utnevnt til Æreshåndverker 2022

Styret i Oslo Håndverks-og Industriforening (OHIF) har utnevnt H. M.Dronningen til Æreshåndverker for 2022. Utmerkelsen ble gitt i en audiens på slottet fredag 6. mai.

Foto:Sven Gjeruldsen, Det kongelige hoff

I begrunnelsen for utnevningen heter det at Hennes Majestet Dronningen gjennom sin tid i kongehuset  har engasjert seg og lagt ned mye godt håndverk i arbeidet med å ivareta og fornye vår felles kulturarv. Både i de offisielle ogi de private kongeboliger. Det Kongelige Slott og Bygdøy Kongsgård er slik de fremstår i dag resultat av hennes engasjement og kompetanse for å ivareta og restaurere de flotte bygningene. Hennes Majestet Dronningen har gjennom sine valg av flinke fagarbeidere, klær, smykker og sin kunstinteresse satt søkelys på fagkompetanse, kvalitet, godt håndverk og gjenbruk av materialer og bygninger. Et fokus som fremmer yrkesopplæringen, rekruttering,bærekraftog status for godt håndverk og tradisjon.

Utnevnelsen av Æreshåndverker er innstiftet for å hedre en person om har: Utmerket seg innenfor sitt felt, har gjort en betydelig innsats for samfunnet generelt og/eller håndverksfagene spesielt. Dette i kraft av sitt arbeid og/eller sitt personlige engasjement. OHIF mener at «Godt Håndverk» har noen felles kjennetegn som kan gjenkjennes og anerkjennes på tvers av yrker, og utover håndverkerstanden. Disse er blant annet engasjement og integritet i utøvelsen, et ønske om å gjøre gagns arbeid til nytte for samfunn og enkeltmennesket, og en høy etisk og moralsk standard. Æreshåndverkeren blir ved utnevnelsen «opphøyd» til å bli en del av håndverkerstanden.