Gode resultater av kampanjen!

Gode resultater av kampanjen!

Kampanjen som gikk på tv, radio og sosiale medier i vår har hatt stor effekt på forbrukerne, viser en fersk undersøkelse.

Tekst: Hilde Marstrander

Norstat er et firma som måler kampanje- og annonseeffektivitet, og er et nytttig redskap for å måle offentlig oppfatning og meningsmåling. Vi tok i bruk Norstats forbrukerpanel for å måle effekten av kampanjen vår, og har mottatt svært hyggelige resultater.

I fjor og før kampanjestart opplyste 79% at de ville føle seg tryggere ved å bruke en mesterbedrift. I 2024 og etter kampanjen opplyser 84% at de ville føle seg i «stor grad» eller «svært stor grad» tryggere.

Et annet spørsmål som er besvart er hvor sannsynlig det er at kunden ville prioritere å bruke en mesterbedrift. Svaret «noe sannsynlig» eller «svært sannsynlig» har økt fra 70% til 78%. Det er det høyeste tallet på fire år.

Vanligvis ser man ikke en umiddelbar effekt av reklamekampanjer, men opplever at holdningene kan skifte gradvis over et par års tid, men her har vi faktisk fått en direkte uttelling. Så nå er det enda viktigere at du reklamerer for ditt eget mesterbrev, for å nyte godt av den gode kampanjeeffekten!