Folket har talt

Folket har talt

Vi håper du har hatt en flott sommer, og at du er klar for høstens oppdrag. Vi er i full gang igjen i Mesterbrevnemnda og starter høstens arbeid med en veldig god nyhet:

84% av de som skal kjøpe håndverkstjenester føler seg tryggere ved å velge en mesterbedrift

I juni ga vi Norstat i oppgave å foreta en omnibus-undersøkelse for å sjekke hvilken holdning folk har til mestere og mesterbedrifter. Resultatet viser at det er all grunn til å være stolt av å være mester. Mestere og mesterbedrifter har høy tillit hos folk:

38% vil i svært stor grad føle seg tryggere med å bruke en håndverksbedrift som har en mester
46% vil i stor grad føle seg tryggere
9% verken eller
1% i liten grad
1% i svært liten grad

41% sier det er svært sannsynlig at de vil prioritere å kjøpe tjenestene fra en mesterbedrift
36% sier noe sannsynlig
12% verken eller
2% noe usannsynlig
2% svært usannsynlig

Vær synlig
Bruk mestermerket!

 

Sørg for at du er synlig for folk som leter etter en mester!
Har du mestermerket på bygg, biler og arbeidsklær? Og har du riktig kontaktinformasjon i mesterregisteret, slik at folk får tak i deg? Det er viktig å synliggjøre at du er mester og driver en mesterbedrift. På Min side på mesterbrev.no kan du enkelt sjekke og endre kontaktinformasjon og bestille kopi av mesterbrevet, laste ned mestermerket og bestille mesterkortet. Alt du trenger for å logge deg inn er BankID.