Felleskonferanse for yrkesfag

Felleskonferanse for yrkesfag

Rådgiver og tømrermester Martin Huth var på plass på Felleskonferansen for Yrkesfag 21–22 mai på Folkets Hus i Lillestrøm.

«Hensikten med Felleskonferansen for Yrkesfag er å høre hva fagmiljøer, det politiske miljø, opplæringsmiljøer, organisasjoner, utdanningstilbud og andre mener om yrkesfag – nåtid og fremtid.

Målgruppen for konferansen er HR-ledere, lærlingansvarlig, opplæringskontorer, organisasjoner, laug og foreninger, rådgivere i ungdomskoler og videregående skoler, avdelingsledere i videregående skoler, skoleledere, utdanningspolitikere, utdanningsbyråkrater, m.m.» skriver de på sin nettside.

Mange interessante poster stod på programmet, blant annet med temaer som «Hva gjør karrieresentrene i fylkene for å framsnakke yrkesfag?», «NAV sin rolle i overgangen fra skole til læreplass», «Elevers holdning til yrkesfag» og «Hva gjøres for å få flere lærebedrifter».

Martin var selv en av de 22 foredragsholderne, hvor han fikk anledning til å rette publikums fokus på viktigheten av mestere, og hvor sterk og god mesterkvalifikasjonen er. «Det er viktig at HR-ledere, skolene, og spesielt rådgivertjenesten, ser tyngden av kunnskap en mester innehar. Et perfekt publikum for å opplyse om mesterkvalifikasjonen!», kunne Martin Huth bekrefte.

Les mer om programmet her: https://www.yrkesfagene.no/events/felleskonferansen-for-yrkesfag-2024.html