• Dersom du har fagbrev eller svennebrev fra Tyskland, Polen, Latvia, Litauen eller Estland, sjekk om utdanningen din faller inn under NOKUTs ordning for sidestilling av utenlandske fag- og svennebrev.
  • Dersom du har fag- eller svennebrev fra andre land, eller fag- eller svennebrev i et yrke som ikke omfattes av NOKUTs ordning, kan du kontakte Fylkeskommunen der du bor, og forhøre deg om muligheten til å avlegge norsk fagprøve på en mest mulig smidig måte.