Er dine opplysninger riktige?

Det er fortsatt noen firmatilknytninger som må gjennomgås.

Etter at Mesterbrev oppfordret mestere med firmatilknytning til å sjekke om firmatilknytningen var riktig, har vi fått mange oppdateringer. Men det er fortsatt noen firmatilknytninger som må gjennomgås fordi bedriften mesterbrevet er knyttet til mangler organisasjonsnummer.

I disse dager vil de som står med firmatilknytning der organisasjonsnummer mangler motta en mail, sms eller brev hvor de bes om å legge inn riktige opplysninger.

De bedriftene som fortsatt står med mangelfulle opplysninger etter denne påminnelsen vil bli fjernet fra registeret.

Sjekk selv

Selv om ovennevnte henvendelse ikke gjelder deg, er det viktig at du sjekker opp din firmatilknytning. Det er mange som bruker mesterregisteret.no eller kompetansesjekk.no til å sjekke om bedriften er mesterbedrift eller ikke.

Derfor er det svært viktig at firmatilknytningen er i orden slik at de som sjekker ikke opplever å finne bedrifter med mangelfulle opplysninger.

Flere kan knytte mesterbrevet til ett og samme firma

For ikke lenge siden ble det mulig for flere mestere å opprette firmatilknytning til en og samme bedrift. Kravet er fortsatt at minimum en mester må være faglig leder i bedriften, men for å synliggjøre den totale kompetansen i bedriften er det mulig at flere klan knytte mesterbrevet til bedriften uten å ha det faglige ansvaret.

Bedrifter med flere mestere synliggjøres i mesterregisteret ved at det fremkommer opplysninger om hvor mange mestere som jobber der.