Årsavgiften for 2016 er på kr 700.

Det må betales en årsavgift må hvert år, dersom du vil profilere deg som mester – og bruke mestermerket og mestertittelen i næringsøyemed.

Årsavgiftens størrelse bestemmes av Nærings- og fiskeridepartementet etter forslag fra Mesterbrevnemnda.

Årsavgiften for 2016 er på kr 700.