Årsavgift og behandlingsgebyr for 2024

Årsavgift og behandlingsgebyr for 2024

Næringsdepartementet har fastsatt nye satser for det kommende året. Årsavgiften for mesterbrevet settes til 1830 kroner.

Behandlingsgebyret for ordinære søknader om mesterbrev og andre godkjente utdanninger settes til 1190 kroner fra 1.1.2024.

For søknader om mesterbrev på andre grunnlag gjelder følgende satser fra samme dato:

– Søknad om mesterbrev med bakgrunn i mesterbrev fra annet land kr 9 600
– Søknad om fritak for hele eller deler av mesterutdanningen kr 6 200
– Søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse kr 33 900

 

Årsavgiften må være betalt for å kunne benytte mestermerket og mestertittelen i næringssammenheng.

Årsavgiften og behandlingsgebyr utgjør Mesterbrevnemndas driftsgrunnlag. Pengene går blant annet til å utvikle og ivareta mesterordningen, forhindre ulovlig bruk av mestermerket, vedlikeholde mesterregisteret og å promotere mestermerket og mesterne.