Klagenemnd

I medhold av mesterbrevloven § 4, jf. kgl. res. 28. januar 2000, har Nærings- og fiskeridepartementet oppnevnt ny klagenemnd for perioden 2015 t.o.m. 2018.

Som leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer i klagenemnda har NFD oppnevnt:

Lagdommer – Vincent Galtung – leder NFD

Elisabeth Berger – varamedlem NFD

Anne Katrine Kaels – nestleder KD
Karl Gunnar Kristiansen – varamedlem KD

Kristin Mulleng Sezer – medlem LO
Arvid Eikeland– varamedlem LO

Kristian Ilner– medlem NHO
Bjørg Hustad varamedlem NHO

Fant du det du lette etter?