Ansatte

Sekretariatet står for det daglige arbeidet med mesterbrevordningen.

Arbeidet skjer på grunnlag av de rammer og planer som Mesterbrevnemnda har vedtatt. Sekretariatet gir først og fremst service til mestere og informasjon til de som vil vite mer om mesterbrevordningen.

Dette gjør Mesterbrev:

 • holder orden på mesterregisteret med rundt 17 000 aktive mestere i over 70 fag
 • administrerer mesterordningen på vegne av Mesterbrevnemnda
 • er ansvarlig for mesterutdanningen
 • behandler søknader om mesterbrev
 • behandler urettmessig bruk av mestermerket og mestertittel
 • behandler klagesaker på mestere
 • utvikler mesterutdanningen
 • utgir magasinet Mestern
 • markedsfører mesterbrevordningen
 • informerer elever og svenner/fagarbeidere om mesterbrevordningen
 • hjelper mesterne med markedsføringstiltak
 • utvikler nye mesterfordeler
 • www.mesterbrev.no
 • www.mesterregisteret.no

Sekretariatet:

Hilde Brodahl
Seniorrådgiver (fungerende daglig leder)
M: 930 23 230
E: hilde@mesterbrev.no

Johanne Wulfsberg-Gamre
Daglig leder (permisjon)

M: 922 87 494
T: 23 08 83 62
E: johanne@mesterbrev.no

Roger Nyborg
Informasjonsansvarlig og redaktør
T: 23 08 83 59
M: 915 66 288
E: roger@mesterbrev.no

Terje Haugen
Webredaktør og kommunikasjonsrådgiver
M: 918 41 105
E: terje@mesterbrev.no

Anne Kirsti Sandberg Felldal
Fagsjef kompetanse
T: 23 08 83 63
E: annekirsti@mesterbrev.no

Evelyn Harlem
Kompetanserådgiver
T: 23 08 83 39
E: evelyn@mesterbrev.no

Matthias Pfisterer
Kompetanserådgiver
T: 23 08 83 69
E: matthias@mesterbrev.no

Grete Ritlef
Rådgiver
T: 23 08 83 78
E: grete@mesterbrev.no

Tone Frækeland
Rådgiver
T: 23 08 83 65
E: tone@mesterbrev.no

Fant du det du lette etter?