Slik tar du mesterbrevet

For å kunne søke om mesterbrev må du

  • ha fag- eller svennebrev i det mesterfaget du søker mesterbrev i.*
  • ha arbeidet i mesterfaget i minst 6 år eller minst 2 år etter fag- eller svenneprøve (praksisen bør som hovedregel ligge innenfor siste 10-årsperiode)
  • ha bestått eksamenene i mesterutdanningen eller:

– ha tilsvarende godkjent utdanning (Fagskolen, Vea, NEAK, m.fl.)
– ha grunnlag i realkompetanse
– ha fått innvilget fritak på grunnlag av annen utdanning

*Har du fagutdanning fra andre land enn Norge, ber vi deg søke veiledning hos fagopplæringsmyndighetene i den fylkeskommunen du bor.

Mesterutdanning
Har du Mesterfagskolen fra Folkeuniversitetet, skal du bruke dette søknadsskjemaet.

Andre godkjente utdanninger:
Har du utdanning fra Fagskolen, Norges grønne fagskole – Vea, NEAK, m.fl. søker du om mesterbrev her. Les mer om andre godkjente utdanninger her.

Søknad om fritak for mesterutdanningen.
Du kan søke om fritak for hele eller deler av mesterutdanningen med bakgrunn i annen utdanning, dvs. utdanning som ikke er nevnt ovenfor i avsnittet Andre godkjente utdanninger. Det stilles følgende krav:

  • Utdanningen må i grove trekk samsvare med mesterutdanningen når det gjelder nivå og faglig innhold, jfr. læreplanen i det aktuelle faget.
  • Utdanningen må som hovedregel gi lederkompetanse, og omfatte etablererkunnskap.
  • Eksamen må være bestått med karakteren D eller bedre i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget. I fag hvor det avlegges eksamen er det eksamenskarakteren som gjelder.
  • Utdanningen må som hovedregel ikke være eldre enn 10 år på det tidspunktet det søkes om mesterbrev.

Her søker du om fritak.

Har du allerede fått fritak og skal søke om mesterbrev, bruk dette søknadsskjema.

Realkompetanse
Du kan søke om mesterbrev på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er alle kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet deg gjennom arbeid, utdannelse, kurs eller på annen måte i ditt fag. Vi har utarbeidet en veileder som skal hjelpe deg med utfyllingen av søknadsskjemaet. Denne veilederen må du lese før du fyller ut søknadsskjemaet. Veiledningen leser du her.
Her søker du om mesterbrev

Mesterbrev fra annet land
Har du mesterbrev fra et annet land er det mulig å søke om norsk mesterbrev.
Her søker du om mesterbrev

Fant du det du lette etter?