PRESSEMELDING: Forbrukerne vil ha kvalitet og trygghet

Valg av håndverker: Trygghet, seriøsitet, god kommunikasjon og dokumentasjon er viktig elementer når forbrukerne skal velge håndverker.

Pris er viktig, men altså ikke det viktigste for forbrukerne. Det går frem av en kjennskaps- og holdningsundersøkelse Kantar TNS har utført på vegne av Mesterbrev.

– Dette viser at forbrukerne er bevisste i sine valg med hensyn til valg av håndverkere. Mytene om at forbrukerne kun velger håndverkere på grunn av pris og at mange velger svart arbeid, kan derfor se ut til å slå sprekker.

At 9 av 10 svarer at de velger håndverker ut fra kvalitet og trygghet er godt nytt våre mestere.

– En mester er en leder på faglig grunnlag, og har kompetanse både som leder og fagperson på høyt nivå og gjennom det stå for kvalitet og trygghet, sier daglig leder i Mesterbrev Johanne Wulfsberg-Gamre.

Hva er viktig ved valg av håndverker?

For de fleste nordmenn er det mange faktorer som er viktig ved valg av håndverkere, hvilket antakelig kommer av at dette er en tjeneste av høy verdi der konsekvensene av mangelfull jobb er store.

Selv om 4 av 5 sier at pris er viktig havner dette allikevel langt nede på listen, blant annet under at håndverkeren er seriøs og at kommunikasjonen er god.

9 av 10 kjenner til mestermerket

Kjennskapen til mestertittelen og mestermerket er svært høy blant forbrukerne. Hele 9 av 10 kjenner til mestermerket og undersøkelsen viser at over 80 prosent av de spurte forbinder mesteren med kvalitet.

– Det forteller oss at folk har tillit til at en mester har den kompetansen som trengs for å utføre en tjeneste, sier Wulfsberg-Gamre.

Fakta om undersøkelsen

  • Antall intervju: 1051c
  • Målgruppe: Norges befolkning 18+
  • Metode: Omnibusundersøkelse
  • Feltperiode: 9/11 – 16/11
  • Ansvarlig for undersøkelsen: Kantar TNS

Kontaktpersoner i Mesterbrev

  • Johanne Wulfsberg-Gamre, 922 87 494, daglig leder
  • Roger Nyborg, 915 66 288, informasjonsansvarlig

LAST NED BILDER:

Last ned foto av daglig leder Johanne Wulsberg-Gamre. Krediteres Mesterbrev.no

 

16-3423-29f

Daglig leder for Mesterbrev, Johanne Wulfsberg-Gamre

 

Grafikk

Kvalitet, trygghet, seriøsitet, god kommunikasjon og dokumentasjon er viktig elementer når forbrukerne skal velge håndverker.

Korrigert mestermerke. Kan bare brukes i markedsf¿ring av aktive mestere. Se mer pŒ mesterbrev.no.

MESTERMERKET. Mestermerket ser slik ut og kan bare brukes av aktive mestere til markedsføringen.

Om Mesterbrev

Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986. Nærings- og fiskeridepartementet forvalter loven, men har oppnevnt Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Det daglige arbeidet står mesterbrevnemndas sekretariat for. Det er i dag over 17.000 aktive håndverksmestere i over 70 forskjellige fag som kan søkes opp i mesterregisteret på www.mesterbrev.no.

SE OGSÅ:

Fant du det du lette etter?