Nyheter

Nytt nummer av Mestern

Siste nummeret av Mestern i 2015 er på vei ut til våre lesere. Hvis du vil lese en pdf av bladet, kan du gjøre det her. LES MER

Taktekkerfaget blir tak- og membrantekkerfaget

Mesterbrevnemnda vedtok på sitt møte 12. oktober å endre fagbetegnelsen for Taktekkerfaget til Tak- og membrantekkerfaget i forskrift om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring. Endringen har trådt i kraft. LES MER

Lanserte politikkdokument for fag- og yrkesopplæringen

Under Arendalsuka lanserte LO og NHO torsdag et felles politikkdokument for fag- og yrkesopplæringen. I dokumentet la organisasjonene fram 16 konkrete tiltak for å styrke yrkesutdanningene. LES MER

Bør du klage på skatteoppgjøret?

Skatteoppgjøret er like om hjørnet for veldig mange av oss. Du bør definitivt sjekke det – men bør du også klage på det? LES MER

Sesongarbeidere, ferievikarer – hvordan rapportere?

Arbeidstakere som bare jobber i perioder/sesonger skal som regel registreres med arbeidsforhold bare i de månedene de er i arbeid, skriver Altinn i et informasjonsskriv på sine nettsider. LES MER

Nye rutiner ved innsending av sykmelding og sykepengekrav

Fra 15. juni 2015 er det nye rutiner for å sende inn sykmeldinger og krav om sykepenger. Årsaken er at NAV skal skanne papirutskriftene tidligere og dermed raskere kunne opplyse brukere om hvilken status saken deres har. LES MER

Moser mot underernæring

Når den som ikke klarer å tygge eller svelge skal ha næringsrik mat, da må det til en pølsemakermester. LES MER

Mestern nr 2-2015

Mestern nr 2 sendes i disse dager ut til våre lesere, men du kan allerede nå ta en sniktitt i pdf-versjonen. LES MER

Nye forskrifter til mesterbrevloven

Mesterbrevnemnda vedtok på sitt møte i april tre nye forskrifter til lov om mesterbrev i håndverk og annen næring. Forskriftene gjelder søknad om mesterbrev med bakgrunn i annen utdanning i stedet for mesterutdanningen, realkompetanse og mesterkvalifikasjon fra andre land. LES MER

Godt nytt fra Høyre

Høyres landsmøte ble i helgen enig om å styrke yrkesfagene og blant annet gjøre det mer attraktivt med fagutdanning på høyere nivå. Flere bedrifter må få tilgang til arbeidssøkere med eksempelvis mesterbrev, mener Høyre. – Dette er godt nytt. Det er viktig at det legges til rette for at flere med yrkesfaglig bakgrunn utdanner seg videre i faget. Samfunnet trenger gode fagfolk og ledere som blir stående i faget, sier leder i Mesterbrevnemnda Aksel Hagen. LES MER